Çalışma ve UZMANLIK Alanlarım

Depresyon
Kaygı Bozuklukları

Panik bozukluk

Obsesif kompülsif bozukluk

Sosyal fobi

Özgül Fobi

Travma sonrası stres bozukluğu

Performans Kaygısı

Yaygın anksiyete bozukluğu
Sınav Kaygısı
Somatoform Bozuklukları

Hipokondriyazis (Hastalık Anksiyetesi Bozukluğu)

Bedensel Belirti Bozukluğu

Konversiyon Bozukluğu

Yapay Bozukluk

Psikosomatik hastalıklar- psikolojik etkenlerle tetiklenen tıbbi durumlar

Kişilik Bozuklukları
Madde ve Alkol Bağımlılı
Öfke Sorunları
İş Yaşamına İlişkin Sorunlar