Bireysel Terapi

Bireysel Terapi

Bireysel terapi, danışan ile terapist arasında bilgi akışının olduğu aynı zamanda kurulan ilişki sonucunda güven ilişkisinin kurulduğu danışanın kendi içsel mekanizmalarını çalıştırmadığı durumlarda terapistin sürece dahil olmasıyla birlikte kişinin içsel mekanizmasını yeniden aktive etmesine olanak sağlayan iyileşme durumudur. Bu yolculuğa sizleri daha iyi anlamak adına sorular sorularak başlanır. Problemin tanımlanması istenerek duygu, düşünce, davranış üçlüsüne odaklanılır. Buna göre tedavi sürecinin haritası çizilmiş olur. Bu terapi sürecinde ev ödevleri söz konusudur. Bireyler yaşamındaki davranışlarını öğrenerek kazanır. Bu rahatsız olunan veya istenmeyen davranışları değiştirmek adına ödevler verilerek yeni öğrenme ve pekiştirme hedeflenmiş olur. Terapi bir değişim sürecidir. Nasıl ki kol alçıya alındığında ağrır ve kaşınır, bunun sonucunda iyileşir, terapi de bu süreç gibidir.


Bireysel Terapiyi Kimler Almalıdır?

 • Depresyon
 • Kaygı
 • Panik bozukluk
 • Obsesif kompülsif bozukluk
 • Sosyal fobi
 • Özgül Fobi
 • Agorafobi
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Performans Kaygısı
 • Yaygın anksiyete bozukluğu
 • Sınav Kaygısı
 • Somatoform Bozuklukları
 • Hipokondriyazis (Hastalık Anksiyetesi Bozukluğu)
 • Bedensel Belirti Bozukluğu
 • Konversiyon Bozukluğu
 • Yapay Bozukluk
 • Psikosomatik hastalıklar- psikolojik etkenlerle tetiklenen tıbbi durumlar
 • Kişilik Bozuklukları
 • Madde ve Alkol Bağımlılı
 • Öfke Sorunları
 • İş yaşamına ilişkin sorunlar